Το #MSG φέρνει στο προσκήνιο θέματα, παρουσιάσεις και συζητήσεις γύρω από την καινοτομία στον χώρο της μουσικής δημιουργίας. Στόχος του συνεδρίου είναι να συστήσει στους συμμετέχοντες τα νέα μουσικά trends, τη σημασία των showcase festivals για την προώθηση των καλλιτεχνών, καθώς και να ενημερώσει τους μουσικούς για θέματα κατοχύρωσης δικαιωμάτων. Διεθνείς επαγγελματίες, εκπρόσωποι μουσικών φεστιβάλ και λάτρεις της μουσικής συναντώνται και ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε θέματα πολιτισμού και ανάπτυξης της μουσικής βιομηχανίας.

Ομιλητές