Πίσω από τη διοργάνωση του #MSG1 βρίσκονται άνθρωποι που έχουν συμβάλει μέσω της δουλειάς τους στην πολιτιστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, καθώς και έχουν υλοποιήσει πολιτιστικές δράσεις σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως Αθήνα και Κρήτη.