Διεθνείς παραγωγοί και καλλιτεχνικοί διευθυντές των μεγαλύτερων φεστιβάλ του πλανήτη έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουν νέους καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουν το έργο τους και να δημιουργήσουν συνεργασίες πέρα από τα σύνορα.